ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Από το Τμήμα Εκλογών του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνουμε τους δικαστικούς αντιπροσώπους ότι τους σάκους και το εκλογικό υλικό θα το παραλάβουν από το Πολιτιστικό Κέντρο (παλαιό Νοσοκομείο Αιγίου) επί της οδών Νικολάου Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου. Είσοδος οδός Κανελλοπούλου.