Επιλέγησαν οι ωφελούμενοι του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"

O Δήμος Αιγιαλείας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» που χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του πρώην Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού κάνει γνωστό ότι έχουν επιλεγεί οι ωφελούμενοι του παραπάνω προγράμματος. Το πρόγραμμα προωθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος της ασφαλούς και αξιοπρεπούς κατοικίας ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται η εργασιακή συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά εργασίας.