Ανάρτηση του Σχεδίου Κανονιστικής Πράξης Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Αδειών Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για Δημόσια Διαβούλευση

Το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Αδειοδοτήσεων – Προστασίας Καταναλωτών – Απασχόλησης και Τουρισμού του Δήμου Αιγιαλείας θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την Κανονιστική Πράξη Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Αδειών Μουσικής – Μουσικών Οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Καλούνται όσοι δημότες- πολίτες θέλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της εισήγησης να τις στείλουν με e-mail στο is@aigialeia.gov.gr ή εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας από 19 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη.