Ερωτηματολόγιο Πολιτών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αιγιάλειας για την περίοδο 2015 - 2019

Ο Δήμος Αιγιαλείας εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την περίοδο 2015 - 2019. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης που αφορά τόσο σε έργα και δράσεις του Δήμου, όσο και σε μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου με απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ζωής του συνόλου των πολιτών. Στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, η Δημοτική Αρχή επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή όλων, με τη διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της περιοχή μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το σκοπό αυτό, στον δικτυακό τόπο www.aigialeia.gov.gr έχει αναρτηθεί Ειδικό Ερωτηματολόγιο (και σε έντυπη μορφή σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και Τοπικές Κοινότητες) έτσι ώστε να καταγραφεί ο προβληματισμός, η γνώμη αλλά και η προσδοκία των πολιτών. Το Ερωτηματολόγιο θα είναι ενεργό στην ιστοσελίδα και διαθέσιμο στις κοινότητες από Δευτέρα 22-06-2015 έως και Δευτέρα 29-06-2015.

Ο Αντιδήμαρχος

Βασίλης Χριστόπουλος

Για την ON-LINE συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Πατήστε https://goo.gl/forms/qHMJSBSm7r