Επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη στο Δημαρχείο