Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας (Μηλοειδή Νο 6/20-07-2015)