Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας (Αμπέλι Νο 9_ 27/07/2015)