ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση: Ευθ. Γάτου 1, ΑΙΓΙΟ
Τ. Κ.: 25100
Πληροφορίες: Κων/να Τζίφα
Τηλέφωνο: 2691061063
Fax: 2691026026
e-mail: ktzifa@aigialeia.gov.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Αντιμήμαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη:
 Σύμφωνα με την παρ.7 άρθρο 40 Ν.4497/17 οι Δήμοι «Κατ' εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν».
 Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17, ορίζεται ότι η προσφορά πρόχειρων γευμάτων αφορά την πώληση κουλουριών, λουκουμάδων & καλαμποκιού.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν:
1. Βεβαίωση δελτίο ανεργίας σε ισχύ
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους.
Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα.
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με
την Ν. Πλαστήρα).
TOΠIΚH KOINOTHTA ΑΚΡΑΤΑΣ:
Μία θέση στη συμβολή των οδών Σεραφείμ και Βαρθολομαίου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
1. Επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος.
2. Επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:
1. Λιμάνι
2. Κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Μία θέση στην τοποθεσία «Δασύλλιο» δίπλα στο χώρο της πρώην παιδικής χαράς
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
1. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την Κέας
2. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την οδό Αμοργού
3. Στην πλατεία Αρφάνη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΛΟΓΓΟΥ:
1. Στον προαύλιου χώρου του Κοινοτικού Ιατρείου
2. Παραλία BEAU-RIVAGE
3. Παραλία Άσπρο Μαύρο
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
Μία θέση στην παραλία στην βρύση
TOΠIΚH KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ:
Μία θέση απέναντι από την οικία Μέγαρη Κων/νου
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
Μία θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:
1. Στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
2. Πλησίον καταστήματος FAN
Οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Αδειοδοτήσεων που βρίσκεται επί της οδού Ευθ. Γάτου 1, με τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις από τις 13/6/2019 έως τις 22/6/2019.
.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ