Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (οκταμήνου) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων