Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Upload your file: