Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας - Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης - Α΄ Εξάμηνο 2020