ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΚΕΠΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13-07-2020)