ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΚΕΠΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22-07-2020)