Δωρεάν υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής στο Δήμο Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας κάνει γνωστό στους συνδημότες μας ότι από Δευτέρα 24 Αυγούστου και για τους επόμενους τέσσερις μήνες το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής, με σκοπό να ανταποκριθεί σε ανάγκες που συνδέονται με τις σημερινές συνθήκες της κοινωνικό-οικονομικής κρίσης. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένη Ψυχολόγο κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2691026136.