Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας (Πατάτα Νο7 22-09-2015)