Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας (Πατάτα Νο8 29-09-2015)