Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ ‘ αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών 116Π.Μ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ ‘ αριθμ. 2/15 για την
Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών για Κάλυψη Αναγκών
Τροφοδοσίας – Λεσχών 116Π.Μ