Μελέτη λειτουργικού κόστους μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών