Έγκριση τοπικού σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων