Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμος Αιγιαλείας σας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να να προσλάβει έναν ειδικό σύμβουλο βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/2007. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.