ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ηλεκτρονική Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου Αιγοπροβάτων στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων