Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Τηλεοπτικό Κοινωνικό Μήνυμα Χειμερινής Περιόδου