Απόφαση Δημάρχου για ορισμό διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων αρμοδιότητας Φ.Σ. Αιγιαλείας στον Δήμο Αιγιαλείας και Δ.Δ. Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού-Συμπολιτείας για το έτος 2016 και ορισμός του ημερήσιου ωραρίου λειτουργίας τους