Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (28/12/2015)