ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αίγιο  19 Ιουνίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                          Αριθ. πρωτ.: 14193

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙAΛΕΙΑΣ                                                                                                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρ. Λόντου 34                          

Ταχ. Κωδ. 25 100 Αίγιο                                         

Τηλ. 26913 60641                                                    

FAX 26910 29800               Προς:

                                                Τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων ή

                                                 συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων

                                                 που μετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές

                                                 της 7ης Ιουλίου 2019                                                                   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κύριοι,

          Σας καλούμε στις 21 -6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, στο Δημοτικό κατάστημα, γραφείο του Δημάρχου, σε κοινή σύσκεψη με σκοπό την κατανομή χώρων και την διευθέτηση λοιπών λεπτομερειών για την προβολή των  υποψηφίων πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που μετέχουν στις Βουλευ-τικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019,   κατά την προεκλογική περίοδο.

 

          Ο Δήμαρχος

                                      

 Αθανάσιος Παναγόπουλος