ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΙΜΝΩΝ