Η θέση της Δημοτικής Αρχής για το προσφυγικό πρόβλημα