ΝΠΔΔ

Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία"

 

Πρόεδρος: Παπαγιαννακόπουλος Περικλής, με αναπληρωτή τον  Χριστόπουλο Βασίλειο του Θεοφάνη.

Αντιπρόεδρος: Θανασούλιας Νικόλαος, με αναπληρωτή τον  Σπηλιωτόπουλο Χρήστο.

Παπακωνσταντίνου Κων/νος από μειοψηφία, με αναπληρωτή τον  Μπούρδο Δημήτριο.

Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος από μειοψηφία, με αναπληρωτή τον Λαϊνά Χρήστο.

Μινασιάν Μάρθα, με αναπληρωτή τον  Χατζή Ανδρέα.

Θανασούλιας Κων/νος, με αναπληρωτή τον  Ανδριόπουλο Παναγιώτη.

Ευσταθίου Τασία, με αναπληρώτρια την Καρρά Μαρία. 

Φιλιπποπούλου Κων/να, με αναπληρωτή τον Νταβατζή Ευάγγελο.

Καρβελά Άννα, με αναπληρώτρια την Ευθυμίου Χαρά.

Μιχαλόπουλος Νίκος, με αναπληρωτή τον  Γκιώνη Γεώργιο.

Πατσόπουλος Άρης, με αναπληρώτρια την  Χασάπη Σμαράγδα.

Γκίκας Γεώργιος, με αναπληρωτή τον  Δορλή Θεοφάνη.

Καρανικόλας Ιωάννης, με αναπληρωτή τον  Παπαλεωνιδόπουλο Λεωνίδα.

Χριστόπουλος Οδυσσέας, με αναπληρωτές την Καραθανασοπούλου Σούλα, 

Μακρή Αναστασία, με αναπληρώτρια την Ευθυμίου Χαρά.