ΝΠΔΔ

Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία"

 

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος: