ΔΗΚΕΠΑ

Πρόεδρος: Τσουκαλά Μαρία, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρώτρια την Παπαχριστοπούλου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο.

Αντιπρόεδρος: Βασιλακοπούλου Διαμάντω, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρώτρια την Ψυχράμη Βασιλική, αντιδήμαρχο

Μέλη: Μπούρδος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος από μειοψηφία, με αναπληρωτή τον Παπακωνσταντίνου Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Σπηλιόπουλος Θεοφάνης, Δημοτικό Σύμβουλο από μειοψηφία, με αναπληρωτή τον  Παναγιωτακόπουλο Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Παπαγεωργίου Μαρία, με αναπληρώτρια την  Δημουλά Αικατερίνη.

Κολοβός Δημήτριος, δημότη, με αναπληρωτή τον  Κρικέτο Παναγιώτη.

Μπουρούσα Ασημίνα, δημότισσα, με αναπληρωτή τον Νταβαντζή Ευάγγελο.

Καραθανασοπούλου-Τασινού Σούλα, δημότισσα, με αναπληρωτή τον  Γκίκα Γεώργιο.

Μανουηλίδη Βασίλειο, δημότη, με αναπληρωτή τον Προύντζο Χρήστο.

Σακελλαρόπουλο Φάνη, δημότη, με αναπληρωτή τον  Αντωνόπουλο Αντώνη.

Νομικού-Σπανού Αικατερίνη, δημότισσα, με αναπληρώτρια την  Σπυροπούλου Ζουμπουλιά