Σχολική επιτροπή Α' /θμιας εκπαίδευσης

Πρόεδρος:Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος.

Αντιπρόεδρος: Σπυροπούλου Ζουμπουλιά, δημότησσα.