Σχολική επιτροπή Β' /θμιας εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος

Αντιπρόεδρος: Μαρία Γιδά

Τακτικά Μέλη:

 1. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Μαρία Γιδά, Δημοτική Σύμβουλος.
 3. Δημήτριος Καλαμίδας, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 5. Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος, Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου.
 6. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Διευθυντής 1ου ΕΚ Αιγίου.
 7. Κωνσταντίνος Καΐαφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Αναστασία Μελή, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας.
 9. Σωκράτης Μαυρίδης, δημότης.
 10. Αναστασία Παπαλεξίου, δημότισσα.
 11. Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου, δημότισσα.
 12. Αθανάσιος Κάλπης, δημότης.
 13. Ευάγγελος Κουτρουμπέλης, δημότης.
 14. Ιωάννης Γιδάς, δημότης.

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Γεώργιος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 3. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Παναγιώτης Μάρκου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 5. Ηλίας Ανδρέου, Διευθυντής 1ου ΓΕΛ Αιγίου.
 6. Γεώργιος Κάλπης, Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Αιγίου (εσπερινό).
 7. Απόστολος Δεληγάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας.
 9. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, δημότης.
 10. Ολυμπία Ρούβαλη, δημότισσα.
 11. Γεωργία Νικολοπούλου, δημότισσα.
 12. Ευαγγελία Γιαννοπούλου, δημότισσα.
 13. Θεοφάνης Ραμπαβίλας, δημότης.
 14. Φίλλιπος Δεληγεωργόπουλος, δημότης.
 15. Αργύριος Παπαχριστόπουλος, δημότης.

 

Διεύθυνση: Κλεομένους Οικονόμου 11 (1ος όροφος), Αίγιο, 251 00

Τηλ: 26910-29356