Ενημέρωση - Διαβούλευση για τις κατηγορίες Δράσεων του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. προσκαλούν τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής μας να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης για την κατάρτιση Σχεδίου του νέου Τοπικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 στο Νομό Αχαΐας που αφορά ιδιώτες και δημόσιους φορείς σύμφωνα με την παρακάτω σχετική ανακοίνωση που συνοδεύεται απο ενημερωτικό έντυπο και έντυπο πρότασης-ιδέας:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ CLLD/LEADER 2014-2020

 

ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΙΔΕΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ Δ. Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ