ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ»