Ανακοίνωση εκμίσθωσης δέκα ακινήτων ιδιοκτησίας Γατείου Κληροδοτήματος