ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ