ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ