ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ(ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ