ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ/ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2016-2017"