Διανομή Τροφίμων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ

Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, ότι ο Δήμος Αιγιαλείας θα προβεί σε διανομή φέτας και κοτόπουλου. Η διανομή θα γίνει Τετάρτη 14/9 και Παρασκευή 16/9 και ώρα 8:00-14:00.
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με SMS.
Απαραίτητα δικαιολογητικά Δελτίο Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, και Αίτηση Έγκρισης.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2691026136 & 2691021320