ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, ότι ο Δήμος Αιγιαλείας θα προβεί σε διανομή τροφίμων μακράς διάρκειας. Η διανομή θα γίνει Δευτέρα 07/11, Τρίτη 08/11 και Τετάρτη 09/11 και ώρα 8:00-14:00. Στο Δημαρχείο Συμπολιτείας.
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με SMS.
Απαραίτητα δικαιολογητικά Δελτίο Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, και Αίτηση Έγκρισης.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2691026136 & 2691021320

Ο Προϊστάμενος

Καΐτσας Δημήτριος