ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ
ΘΕΜΑ: «Ανακύκλωση άδειων μελανοδοχείων εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την 489/21-9-2016 απόφαση του εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αιγιαλείας για όλες τις ενέργειες εύρεσης κατάλληλης εταιρείας ανταποδοτικής ανακύκλωσης κενών μελανοδοχείων. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, με την 33775/20-10-2016 σύμβαση ανέθεσε στην εταιρεία empties (Ευθυμιάδης Δημήτριος) την περισυλλογή των άδειων - κενών μελανοδοχείων εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, με συγκεκριμένες επιβραβεύσεις ανακύκλωσης.
Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
Όσοι δημότες, σχολεία και υπηρεσίες της περιοχής επιθυμούν, μπορούν να εναποθέτουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα δικά τους κενά μελανοδοχεία εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για ανακύκλωση στα κάτωθι σημεία, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης για τον σκοπό αυτό.
α) Στο ισόγειο του Γάτειου Μεγάρου, Ευθυμίου Γάτου 1.
β) Στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Ανδρέου Λόντου 34.
γ) Στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 19.
Εκ της Διευθύνσεως