ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ολοκλήρωση εργασιών διημερίδας με θέμα: «Προστασία, Βιώσιμη Χρήση & Αξιοποίηση Λιμναίων Υδατικών Πόρων»