ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Άδειες Τροφίμων και ποτών σε Περίπτερα του Δ. Αιγιαλείας