ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ