ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερωτικό μήνυμα για ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFpSuptEYh4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2018