Οικιακές παροχές των δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων όπου λειτουργούν ΑΠΕ που δικαιούνται την επιστροφή του 1%

 Για πληροφορίες πατήστε το Link:

http://onepercent.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html