ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τμήμα του οικισμού Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.