Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Τακτική Συνεδρίαση (25/01/2017)