Αποφάσεις - Προκηρύξεις

Κατηγορία: Αποφάσεις Επιτροπών και Συμβουλίων

17.12.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ»
ΑΙΓΙΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

11.01.2016

Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (07/12/2015)συνέχεια

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 14 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. πρωτ.: 110
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Προς: Τα Μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

01.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αίγιο 1/4/2015
Αριθ. Πρωτ.: 10063

Κατηγορία: Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες

30.03.2021

«Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών,
ειδών Αρτοποιείου και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021».

 

16.10.2020

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame Model του έργου 

25.09.2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

25.09.2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

24.09.2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚΛΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΗΗΕ), ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

15.07.2020

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/AGreece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

16.03.2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ κοιν. ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(Ενδεικτικό μίσθωμα: 47.000,00€)

11.03.2020

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020»

31.01.2020

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων - συσκευών, περιφερειακών και λογισμικού στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος InterregV/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

17.12.2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works  του έργου Food Art Movement Energy - the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD,

16.07.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας» 

16.07.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας» 

03.04.2018

Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018

Διακήρυξη

14.03.2015

Εργασίες αναβάθμισης παλαιού σχολείου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας και Προμήθεια εξοπλισμού για την μετατροπή του σε Δημοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας (Ημερ/νία Δημοπράτησης 31/03/2015)

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Προσλήψεων

Κατηγορία: Αποφ. Διαύγεια Δήμου & Νομικών Προσώπων

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΗΡ. Ανδρέας Τριανταφύλλης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00 ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ.: 26910 61733, 26913 60602
FAX: 26910 22978 & 62614
E-Mail: filis@aigialeia.gov.gr