Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 << Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα >> του Π.Α.Α.2014-2020.
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 3645/13-7-2020(ΑΔΑ:ΨΞΙΥ4653ΠΓ-ΟΥΒ) 3η
Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 << Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)>> του Μέτρου 10 << Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή